integracja z bramą, roletami, oświetleniem - kamery-alarmy-domofony-pomiary elektryczne

Idź do spisu treści

Menu główne:

Sterowanie oświetleniem.

Podczas Twojej dłuższej nieobecności – w trakcie urlopu lub delegacji, system alarmowy zbudowany na bazie central INTEGRA potrafi symulować obecność domowników, co może zniechęcić potencjalnego włamywacza. Istnieje możliwość automatycznego sterowania światłem zgodnie z zaprogramowanymi schematami czasowymi lub w reakcji na określone zdarzenia (na przykład w połączeniu z czujnikiem zmierzchowym).
Sterowanie oświetleniem to nie tylko symulacja obecności. Przy pomocy funkcji zaszytych w centralach INTEGRA możesz automatycznie włączać światło w korytarzu bądź na schodach, gdy tylko czujka ruchu wykryje Twoją pociechę idącą nocą do łazienki. Jeśli chcesz, w nocy światło włączy się z ograniczoną intensywnością, aby nie wyrywać Twoich bliskich ze snu. Światło w przedsionku może samoczynnie zapalić się po otwarciu drzwi wejściowych, uwalniając Cię od konieczności poszukiwania po omacku włącznika na ścianie. Oprócz tego, korzystając ze swojego telefonu komórkowego, możesz w dowolnej chwili włączyć lub wyłączyć światło na przykład w swoim salonie – nie ruszając się z wygodnej kanapy, w końcu INTEGRA to nie tylko bezpieczeństwo, ale także komfort.

Warto również wiedzieć, że wykorzystując moduł INT-KNX, system INTEGRA może sterować punktami świetlnymi objętymi systemem automatyki KNX. Dzięki temu można uzyskać wyjątkową funkcjonalność systemu automatyki oraz łatwość jego rozbudowy w przyszłości o nowe funkcje.


A
utomatyczne zraszanie ogródka, sterowanie roletami i bramą garażową.

Mając system zbudowany w oparciu o centralę INTEGRA, możesz zadbać również o swój ogródek. Automatyczne zraszanie zieleni uruchomi się o zaprogramowanej godzinie – o ile wcześniej nie pojawią się opady deszczu. Centrala INTEGRA może również opuścić automatycznie rolety przeciwwłamaniowe z chwilą włączenia czuwania – nie musisz już dodatkowo o tym pamiętać, wychodząc z domu lub kładąc się spać. Kiedy wracasz i wyłączasz czu rolety samoczynnie podniosą się, wypełniając Twój dom światłem słonecznym. W przypadku, kiedy roletami chciałbyś sterować samodzielnie, można dowolnie je pogrupować, co pozwoli otwierać bądź zamykać kilka z nich przy pomocy jednego przycisku. Dzięki połączeniu sterowania, za pomocą telefonu komórkowego lub pilota w prosty sposób możesz nie tylko otwierać i zamykać bramę, ale również załączać i wyłączać czuwanie w garażu. Nie musisz już nosić ze sobą wielu pilotów sterujących oddzielne bramą garażową, bramą wjazdową i systemem alarmowym.Sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją.

Wykorzystanie centrali INTEGRA do sterowania ogrzewaniem może przynieść Ci wymierne oszczędności kosztów zużycia energii.
System sterowania może być zaprogramowany zgodnie z Twoim codziennym rytmem tak, że komfortowe ogrze włączane jest tuż przed Twoim przybyciem – w ten sposób przychodzisz do ciepłego już domu. Kiedy jesteś poza domem, system automatycznie przechodzi w tryb ekonomiczny. Jeśli wyjątkowo musisz zostać dłużej w pracy, zmienisz codzienny schemat przy pomocy Internetu. Nie musisz też pamiętać o zamykaniu zaworów grzejnikowych przy wietrzeniu pomieszczenia – w momencie otwarcia okna, system automatycznie może wyłączyć w nim ogrzewa Takie sterowanie umożliwia również kontrolę pracy klimatyzacji – dzięki temu zarówno zimą, jak i latem system SATEL zapewnia Ci maksymalny komfort i wymierne oszczędności.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego