pomiary elektryczne - kamery-alarmy-domofony-pomiary elektryczne

Idź do spisu treści

Menu główne:

pomiary elektryczne

pomiary elektryczne:

Celem pomiarów elektrycznych jest sprawdzenie czy instalacja elektryczna oraz zainstalowane urządzenia elektryczne są wykonane, zainstalowane i eksploatowane prawidłowo i bezpiecznie. Czyli ogólnie mówiąc przyczyniamy się do zwiększenie bezpieczeństwa ludzi, niezawodności i długiej bezawaryjnej pracy urządzeń. I to obojętnie czy to jest zakład pracy, czy też prywatna posesja i inne obiekty użyteczności publicznej.Wykonujemy następujące pomiary:

- pomiary parametrów pętli zwarcia
- badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B
- pomiary rezystancji izolacji
- pomiary rezystancji uziemienia

- pomiary urządzeń piorunochronowych

pomiary środowiskowe:

Obowiązkiem Pracodawcy jest zepewnienie bezpiecznej pracy. Pracodawca musi znać stopień narażenia zawodowego pracowników na czynniki środowiskowe pracy. Czyli musi zapewnić wymagane przepisami odpowiednie warunki pracy. Aby mu w tym pomóc, wykonujemy pomiary środowiskowe miejsc pracy.Wykonujemy następujące pomiary:

- natężenia oświetlenia
- hałasu
- wilgotności
- temperatury

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego